İş yeri açmak istiyorum. Ruhsat almak için gerekli belgeler
İş yeri açmak istiyorum. Ruhsat almak için gerekli belgeler

Sıhhi İşyerleri İçin, İşyeri Açma Ruhsatı Başvurusunda İstenilen Evraklar;

  • Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Raporu)
  • Tapu Fotokopisi              
  • Ustalık Belgesi (Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlardan İstenmez)
  • Kira Sözleşmesi (Tapuda Adı Geçenle)
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • Esnaf Sanatkârlar Tasdiknamesi (Aslı)
  • Mesleki Oda Kaydı (Aslı)
  • 2 Adet Mavi Dosya İle 1 Adet Fotoğraf
  • Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)
  • İmza Sürgüleri (Şirketler İçin)

** Yukardaki bilgi ve belgeler Sıhhi İşyerleri İçindir, bunun dışındaki her iş kolu için ek belge ve bilgiler istenebilmektedir.

19.4.2018 11:04:00