İmar Ruhsat

TEVHİD VE İFRAZ DOSYASI

 • Serbest çalışan harita mühendisinden, parselin  birleştirilmesi ya da bölünmesine dair beyanname dosyası (tescil beyannamesi) hazırlanarak Belediye İmar Müdürlüğüne müracaat edilecek.                                               

İMAR ÇAPI

 • Dilekçe
 • 1/1000  ölçekli aplikasyon krokisi (kadastro müdürlüğünden)
 • Tapunun aslı
 • Ön jeolojik etüt raporu (jeoloji mühendisinden)

PROJE TASTİĞİ

a) Mimari

 • Dilekçe
 • İmar çapı
 • Mimari proje
 • Sicil Durum Belgesi (mimarlar odasından)
 • Proje müellifi (kendisi)

b) Betonarme

 • Sicil Durum Belgesi (mühendisler odasından)
 • Betonarme proje ve hesaplar
 • Tasdikli mimari proje
 • Jeolojik etüt raporu

YAPI RUHSATI

 • Dilekçe
 • Tapu senedi
 • İmar çapı ve kroki
 • Jeolojik ve ön jeolojik rapor
 • Statik hesapları
 • Sicil Durum Belgeleri ( odalardan)
 • Projeler(Statik+Statik TUS, Elektrik+Elektrik TUS, Mimari, Mekanik Tesisat+TUS, Asansör) (4’er Adet)
 • Sigorta Yazısı
 • Plan Kote
 • Taahhütnameler (Mal sahibi,varsa müteahhit ve TUS alan mimar ve mühendisler)      

a) Tadilat Ruhsatı                                      

 • Dilekçe
 • Tadilat projesi (4 Adet)                          
 • Tapu+İmar çapı                    
 • Kat maliklerinden muvafakat             
 • Tapu kayıt belgesi                          

b) Yenileme Ruhsatı

 • Dilekçe
 • İmar çapı (Yeni tarihli)
 • Tapu
 • Mimari proje

TEMEL KAZIĞI

 • Dilekçe
 • İmar çapı
 • Kadastro krokisi
 • Yapı Ruhsatı
 • Mimari proje(Tasdikli)
 • İnşaat Defteri

TEMEL VİZESİ

 • Yapı Ruhsatı (Aslı)
 • Mimari ve statik proje (Tasdikli)
 • İnşaat Defteri

SU BASMAN VİZESİ

 • Serbest çalışan harita mühendisinden parselin tespitine dair su basman krokisi getirilecek. 

KAT VİZESİ

 • Mimari proje (Tasdikli)
 • Statik proje    (Tasdikli)
 • İnşaat Defteri    

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İskan Raporu)

 • Dilekçe
 • Yapı Ruhsatı
 • Mimari proje (Tasdikli)
 • İmar çapı,
 • Tapu,
 • Kroki (1/1000 ölçekli)
 • İnşaat defteri (Tüm vizeleri yapılmış olarak ve fenni mesullerden imzalı)
 • Fenni mesullerden iş bitirme belgeleri

KAT  İTTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ

 • Dilekçe
 • Proje (mimari),varsa tadilat mimari projesi
 • Yapı Ruhsatı (varsa tadilat ruhsatı)
 • Tapu

İŞ BİTİRME

 • Dilekçe
 • Yapı ruhsatı
 • Yapı kullanma  izin belgesi (iskan raporu)

İMAR TADİLATI

 • Dilekçe
 • Tapu
 • Kroki (Aslı)
 • Serbest çalışan şehir plancısı tarafından  hazırlanan dosya (mevcut imar durumu eklenecek)
 • Sicil Durum Belgesi (odadan)

TAPU TAHSİS BELGESİ

 • Dilekçe
 • Kroki (1/1000 ölçekli)
 • Tapu tahsis belgesi
 • Tapu kayıt sureti

LABORATUAR HİZMETLERİ

 • İstek üzerine binalardan karot alınarak laboratuar incelemesi sonucu binanın durumu hakkında gerekli bilgiler verilmektedir.
 • İnşaatlardan numune alınmak suretiyle laboratuarda gerekli incelemeler yapılarak beton kalitesi tespit edilmektedir.

http://www.paalman-tempelman.nl/ http://www.ruehle-schreibwaren.de/ https://www.jac-products.de/ http://www.hoenskliks.nl/ https://www.anton-heim.de/ https://www.subaeunico.com/ https://www.ballrider.de/ https://www.frank-weisser.de/ https://www.hettrouwhuys.nl/ https://www.gookar.nl/ https://www.flomaq.de/ https://www.sundz-design.de/ https://www.psycoach-palacin.fr/ https://www.tinnitustrupp.de/ http://www.laadidas.com/ http://www.z67.nl/ https://www.hemrotech.de/ https://www.psycoach-palacin.fr/ https://www.gookar.nl/ http://www.esbruderschaft.de/ https://www.vu-optimierung.de/ https://www.pandarastore.top/ https://www.sport-roehrle.de/ http://www.kommando2010.de/ http://www.kaniko.de/ https://www.theaterondersteboven.nl/ https://www.bes-t-guides.de/ https://www.carolath-collection.de/ https://www.tewes-grafik.de/ https://www.wohnungen-lorch.de/ https://www.nh-travelagent.de/ https://www.jangcard-reisen.de/ https://www.westamatic.de/ https://www.ueberzeuge.de/ https://www.rusinvestor.de/ http://www.ophumboldt.de/ https://www.cosimo-kindermode.de/ https://www.visionalert.nl/ https://www.jac-products.de/ https://www.speedy-print.de/ https://www.hwan-oong.de/ https://www.havarie-lehmann.de/ https://www.detektei-schrauwers.de/ https://www.bult-gww.nl/ https://www.subaeunico.com/ https://www.nicolebeck.de/ https://www.hemrotech.de/ http://www.rome-italie.nl/ https://www.christoph-menne.de/